Andmekaitse

Lugupeetud klient!

25. maist 2018 jõustub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse määrus, millega seatakse isikuandmete kogumisele ja säilitamisele senisest rangemad nõuded.

Pagaripoisid OÜ on parema klienditeeninduse huvides kogunud ja säilitanud klientide kontaktisikute andmeid. Sellisteks andmeteks on ennekõike nimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Teatud juhtudel on meie andmebaasis inimese sünniaeg, et kauaaegsete koostööpartnerite tähtpäevi meeles pidada.

Andmekaitsemääruse kohaselt on isikutel õigus olla informeeritud oma andmete töötlemisest ja teatud juhtudel õigus olla unustatud, st lasta oma andmed andmebaasist kustutada. Viimane õigus rakendub ennekõike siis, kui isiku töösuhe meie kliendiga on lõppenud. Meile teadaolevate klientidega töösuhte lõpetanud isikute andmed kustutab haldaja andmebaasist ilma täiendava taotluseta. Sünniaja kustutamist on isikul õigus nõuda igal ajal.

Kui soovite teavet oma andmete olemasolu kohta meie kontaktisikute andmebaasis, saatke palun päring aadressile info@pagaripoisid.ee. Samale aadressile saab saata taotluse isikuandmete kustutamiseks meie andmebaasist.

Käesolevale teatele mittevastamisega annate Pagaripoisid OÜ-le nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ülal kirjeldatud viisil.

Teile mõeldes

Pagaripoisid