Andmekaitse

Isikuandmete töötluse privaatsus põhimõtted

 

Privaatsuse põhimõtted               

Seda veebilehte haldab Pagaripoisid OÜ. Pagaripoisid OÜ  poole pöördumiseks saatke e-kiri aadressile info@pagaripoisid.ee. 

Privaatsuse põhimõtete eesmärk on sätestada eeskirjad, mis reguleeriksid Teilt hangitavate isikuandmete meiepoolset kasutamist. Suhtume oma veebilehe kasutajate privaatsusesse ja nende isikuandmete turvalisusesse äärmiselt tõsiselt.

Palun lugege need privaatsuse põhimõtted hoolikalt läbi. Kõigi privaatsusega seotud vaidluste osas kehtivad nimetatud põhimõtted ja Eesti seaduste sätted.

Veebilehte kasutades või end meie pakutavate teenuste kasutajaks registreerides nõustute andmete sellise kasutamisega.

 

Isikuandmed

Teil on õigus kasutada Pagaripoisid OÜ  interneti lehekülge oma isikuandmeid avaldamata. Pagaripoisid OÜ ei kogu töötlemise tarvis teie isikuandmeid. Vajadus isikuandmete jaoks on ainult teie poolt tehtud tellimuste paremaks teenindamiseks. Jätame endale õiguse kasutada üldist informatsiooni statistilistel eesmärkidel ning meie esindatuse parandamiseks internetis.

Pagaripoisid OÜ kogub isikuandmeid vaid juhtudel, kui selleks vastav nõusolek antakse. Teil on õigus üle vaadata ning vajadusel parandada kõiki isikuandmeid, mida olete esitanud kirjalikul vormil Pagaripoisid OÜ-le. Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek Teie isikuandmete edaspidiseks kasutamiseks.

 

Kogutud informatsioon ja selle kasutamine

Igasugune Teie isikuandmete edastamine kellelegi kolmandale osapoolele, vajavad Teie selgesõnalist eelnevat nõusolekut.

Isikuandmete vastutavad töötlejad tagavad, et kliendi isikuandmed on kaitstud, neid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega ning ei avaldata kolmandatele isikutele, kes pole seotud Pagaripoiste OÜ ja koostööpartnerite poolt pakutavate teenustega.

 

 

Nõusoleku tagasivõtmine

Isikuandmete kasutamiseks antud nõusoleku võib igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei jõustu tagasiulatuvalt.

Selleks tuleb esitada kirjalik tagasivõtuavaldus ja saata e-mailile info@pagaripoisid.ee

 

  

Andmekaitse

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta Teie andmeid kaotsimineku, muutmise, varguse või juurdepääsu eest kolmandate isikute ees.

 

 

Uuendused ja muudatused

Nõuded andmekaitsele võivad muutuda ja siis juhindub ka Pagaripoisid OÜ muudatustest. Palun kontrollige aeg-ajalt, et oleksite kursis kõikide uuenduste või muudatustega.

 

 

Meie kontaktandmed

Ootame heameelega nimetatud privaatsuspõhimõtete kohta tagasisidet ja küsimusi. Pagaripoisid OÜ poole pöördumiseks saatke meile palun e-kiri aadressil info@pagaripoisid.ee

 

Teile mõeldes

Pagaripoisid