Privaatsuspoliitika

Pagaripoisid OÜ privaatsuspoliitika

Seda veebilehte haldab Pagaripoisid OÜ, kelle privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Pagaripoisid OÜ kasutab ja töötleb oma klientide isikuandmeid. Privaatsuspoliitika eesmärgiks on kehtestada eeskirjad Teie paremaks teenindamiseks ning kõigi seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide klientide ja kasutajate suhtes, kes külastavad Pagariposid OÜ e-poodi ja kohvikuid. 

Pagaripoisid OÜ kogub Teie isikuandmeid Teie kirjalikul nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt toodete ostmisel e-poes ja kohvikutes. E-poe ostude tellimisinfo leiad siit.

Pagaripoisid OÜ kogub isikuandmeid vaid juhtudel, kui selleks vastav nõusolek vabatahtlikult antakse. Nõusoleku andmisel on Teil õigus üle vaadata ning vajadusel parandada kõiki isikuandmeid. Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek Teie isikuandmete edaspidiseks kasutamiseks.

Isikuandmed on eelkõige, kuid mitte ainult: Teie nimi, isikukood, sünnipäev, suhtluskeel, kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress ja postiaadress),  otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad).

Pagaripoisid OÜ  töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel, mis tulenevad e-poe teenuste kasutamisest 

Pagaripoisid OÜ  kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid turvameetmeid, mis tagavad kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. 

Pagaripoisid OÜ võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad meile vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, turustus-, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele Pagaripoisid OÜ isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. 

Pagaripoisid OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Pagaripoisid OÜ võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust.

Pagaripoisid OÜ Vana-Lõuna, Nõmme, Nunne ja Tähesaju kohvikutes on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja ja valvekaamerate omanik on Pagaripoisid OÜ. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt. Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

Pagaripoisid OÜ  ei säilita isikuandmeid kauem, kui seda eeldab andmete töötlemise eesmärk v.a. kui andmetöötlejat või teda puudutavast muust seadusandlusest ei tulene teisiti. Andmekogudes olevate andmete säilitamise tähtaja möödumisel andmed kustutatakse.

Pagaripoisid OÜ  poole pöördumiseks palume saata kiri: 

Pagaripoisid OÜ, Vana-Lõuna 37, Tallinn, 10134, e-kiri info@pagaripoisid.ee

Et tagada Teie isikuandmete töötlemise turvalisus, palume Teil taotlus allkirjastada digitaaselt.